artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 0050.113.2023 z dnia 23 października 2023 r. w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk, rok prod. 1978 oraz ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk stanowiącego własność Gminy Panki.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 0050.112.2023 Wójta Gminy Panki z dnia 23 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Panki i zatwierdzenia regulaminu przetargu - dotyczy działki nr 138/1 położonej w Ślusarzach.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 0050.107.2023 Wójta Gminy Panki z dnia 16 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Panki i zatwierdzenia regulaminu przetargu - dotyczy działki nr 386 położonej w Pankach.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 0050.89.2023 Wójta Gminy Panki z dnia 11 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Panki i zatwierdzenia regulaminu przetargu - dotyczy działki nr 138/1 położonej w Ślusarzach.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 0050.88.2023 z dnia 11 września 2023 r. w sprawie sprzedaży dwóch samochodów specjalnych pożarniczych marki Żuk oraz ogłoszenia dwóch drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż samochodów specjalnych pożarniczych marki Żuk stanowiących własność Gminy Panki.