artykuł nr 1

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023

artykuł nr 2

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022

obrazek