artykuł nr 1

Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Panki w sezonie zimowym 2017/2018

artykuł nr 2

Termomodernizacja remizy OSP i przedszkola w Praszczykach

artykuł nr 3

Zakup i dostawa opału do Urzędu Gminy Panki oraz jednostek oświatowych Gminy Panki w sezonie zimowym 2017/2018

artykuł nr 4

Budowa chodnika od Szkoły Podstawowej w Pankach do Hali Sportowej

artykuł nr 5

Modernizacja drogi ul. Polna w Pankach Etap III