artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na zadanie pn."Modernizacja (Przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych (D.G. Nr 693014S)w miejscowości Kawki, gmina Panki.