artykuł nr 1

Przebudowa drogi gminnej nr 693 013 S w miejscowości Żerdzina w Gminie Panki, nr ewid. dz. 72,73 w obrębie Żerdzina Gmina Panki

Załączniki:
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty80 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja z otwarcia ofert74 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświadczenie - grupa kapitałowa14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - z dnia 23.08.2019 r. 328 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o modyfikacji treści SIWZ z dnia 23.08.2019 r. 388 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
załącznik nr 1 do SIWZ - zmieniony przedmiar robót561 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 62 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o modyfikacji SIWZ56 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zamówieniu 778 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wzór umowy 213 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 - przedmiar robót MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załączniki nr 3-5130 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
zalacznik_nr_2_do_siwz_dokumentacja_techniczna.pdf284 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
zalacznik_nr_2_do_siwz_rys_d_4_cz_1.pdf96 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
zalacznik_nr_2_do_siwz_rys_d_4_cz_2.pdf132 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
zalacznik_nr_2_do_siwz_rys_d1_cz_1.pdf159 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
zalacznik_nr_2_do_siwz_rys_d1_cz_2.pdf146 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
zalacznik_nr_2_do_siwz_rys_d2.pdf143 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
zalacznik_nr_2_do_siwz_rys_d3.pdf98 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
zalacznik_nr_2_do_siwz_rys_1.pdf138 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer