Wystąpienie pokontrolne Znak: WK-6100/44/4/07

Załączniki
Załącznik   134.000 KB

Wystąpienie pokontrolne Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach WK-6100/27/4/11

Załączniki
Wystąpienie pokontrolne Prezesa RIO   2.002 MB