główna zawartość
artykuł nr 1

Projekty Uchwał na 47.2023 Sesję Rady Gminy Panki

artykuł nr 2

Projekty Uchwał na 46.2022 Sesję Rady Gminy Panki

artykuł nr 3

Projekty Uchwał na 45.2022 Sesję Rady Gminy Panki

artykuł nr 4

Uchwała Nr ... Rady Gminy Panki z dnia ... 2022 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Panki

Załączniki:
Załącznik 915 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr ... Rady Gminy Panki z dnia ... 2022 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zabudowanych na terenie Gminy Panki.

Załączniki:
Załącznik 320 KB
Dostępne podkategorie:
Konsultacje społeczne