główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr... Rady Gminy Panki w sprawie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki, obszarów w obrębach Aleksandrów, Cyganka, Jaciska, Janiki, Kałmuki, Konieczki, Koski, Panki, Praszczyki, Zwierzyniec III, Żerdzina

Załączniki:
Załącznik MB
artykuł nr 2

Uchwała Nr... Rady Gminy Panki w sprawie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki, obszarów w obrębach Panki, Janiki, Zwierzyniec III

Załączniki:
Załącznik 696 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr... Rady Gminy Panki w sprawie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki

Załączniki:
Załącznik 377 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr... Rady Gminy Panki w sprawie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki

Załączniki:
Załącznik 329 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr ... Rady Gminy Panki z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektorów szkół i placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkach, Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie, Przedszkola w Pankach, Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Pankach

Dostępne podkategorie:
Konsultacje społeczne