główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr ... Rady Gminy Panki z dnia ... 2022 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Panki

Załączniki:
Załącznik 915 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr ... Rady Gminy Panki z dnia ... 2022 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zabudowanych na terenie Gminy Panki.

Załączniki:
Załącznik 320 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr ... Rady Gminy Panki z dnia ... 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Załączniki:
Załącznik 937 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr ... Rady Gminy Panki z dnia ... 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Panki na rok szkolny 2021/2022

Załączniki:
Załącznik 341 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr ... Rady Gminy Panki z dnia ... 2021 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Panki, gmina Panki

Załączniki:
Załącznik MB
Dostępne podkategorie:
Konsultacje społeczne