artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 693 022 S w miejscowości Konieczki"

artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Budowa wodociągu w miejscowości Panki, ul. A. Głębockiego"

artykuł nr 3

Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie: "Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości: Kostrzyna, Kotary, Cyganka, Pacanów, Panki"

artykuł nr 4

Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Nr 693 018 S w Kałmukach"

artykuł nr 5

Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie "Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni w szkole Podstawowej w Konieczkach etap II - Wymiana grzejników w instalacji c.o."