artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na utworzeniu strony internetowej projektu pn"Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pankach dla Gmin Panki i Przystajń"

artykuł nr 2

Zaproszenie do składania ofert na zadnie "Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Panki w sezonie zimowym 2012/2013"

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa opału dla jednostek oświatowych Gminy Panki

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na realizację zadania: "Dowóz uczniów do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Konieczkach w roku szkolnym 2012/2013"

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w miejscowości Panki przy ul. Ogrodowej Nr działki 413/12