artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe ZBI.ZO.271.28.2022- "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań -Część I- Zakup wraz z montażem oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej w m-ci Panki, Część II- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Żerdzina- Koski"

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe BI.ZO.271.26.2022- "Utwardzenie placu przy |Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkach"

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe ZBI.ZO.271.26.2022- "Wykonanie dokumentacji projektowej -Część I- Zakup wraz z montażem oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej w m-ci Panki. Część II- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Żerdzina- Koski"

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe ZBI.ZO.271.25.2022- "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2022/2023"

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe ZBI.ZO.271.24.2022 - „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Panki w roku 2022”

Dostępne kategorie:
Rok 2023
Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020