artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Panki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki, obszarów w obrębach Aleksandrów, Cyganka, Jaciska, Janiki, Kałmuki, Konieczki, Koski, Panki, Praszczyki, Zwierzyniec III, Żerdzina oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu

Załączniki:
uzasadnienie_mpzp_panki2023.pdf 127 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
rys13_prog_przyrod_mpzp_zerdzina.jpg 975 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
rys12_prog_przyrod_mpzp_zwierzyniec.jpg MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
rys11_prog_przyrod_mpzp_zwierzyniec_panki.jpg MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
rys10_prog_przyrod_mpzp_praszczyki.jpg MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
rys9_prog_przyrod_mpzp_panki.jpg MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
rys8_prog_przyrod_mpzp_panki.jpg MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
rys7_prog_przyrod_mpzp_koski.jpg MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
rys6_prog_przyrod_mpzp_konieczki.jpg MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
rys5_prog_przyrod_mpzp_kalmuki.jpg MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
rys4_prog_przyrod_mpzp_janiki.jpg MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
rys3_prog_przyrod_mpzp_jaciska.jpg MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
rys2_prog_przyrod_mpzp_cyganka.jpg MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
rys1_prog_przyrod_mpzp_aleksandrow.jpg MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
prognoza_przyr_mpzp_panki_2023_wyl.pdf 900 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
mpzp_panki_2023_wyl.pdf 333 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
mpzp_panki_zal13_zerdzina_wyl.jpg 932 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
mpzp_panki_zal12_zwierzyniec_wyl.jpg 914 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
mpzp_panki_zal11_zwierzyniec_panki_wyl.jpg MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
mpzp_panki_zal10_praszczyki_wyl.jpg MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
mpzp_panki_zal9_panki_wyl.jpg MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
mpzp_panki_zal8_panki_wyl.jpg MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
mpzp_panki_zal7_koski_wyl.jpg MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
mpzp_panki_zal6_konieczki_wyl.jpg MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
mpzp_panki_zal5_kalmuki_wyl.jpg MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
mpzp_panki_zal4_janiki_wyl.jpg MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
mpzp_panki_zal3_jaciska_wyl.jpg MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
mpzp_panki_zal2_cyganka_wyl.jpg MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
mpzp_panki_zal1_aleksandrow_wyl.jpg MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Obwieszczenie 856 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Panki o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki.

artykuł nr 3

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki przyjętego Uchwałą Nr 27.193.2021 Rady Gminy Panki z dnia 28 czerwca 2021r.

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Panki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów Gminy Panki, obszarów w obrębach Panki, Janiki i Zwierzyniec III.

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Panki o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki, obszarów w obrębach Aleksandrów i Janiki