artykuł nr 1

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZADANIE "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Panki w sezonie zimowym 2011/2012"

artykuł nr 2

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZADANIE "Przeprowadzenie zajęć w ramach projektu pod tytułem ?Indywidualizacja nauczania szansą na lepszy start w przyszłość? realizowanego w ramach działania 9.1.2 ?Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych?.

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na zadanie: "Udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w wysokości 747 000,00 zł"

Uchwały w sprawie budżetu na rok 2011 oraz w sprawie WPF na lata 2011-2026 wraz z załacznikami znajdują się w zakładce: Rada Gminy/ Uchwały Rady Gminy na rok 2011/ Sesja Rady Gminy Panki z dnia 10 stycznia 2011 r.  

Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytów (Uchwała Nr 10.078.2011 i Nr 10.079.2011) znajduja się w zakładce:  Rada Gminy/ Uchwały Rady Gminy na rok 2011/ Sesja Rady Gminy Panki z dnia 25 sierpnia 2011 r.    

Załączniki:
Uchwała RIO w sprawie opinii o uchwale budżetowej na 2011 rok 296 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała RIO w sprawie opinii z wykonania budżetu za 2010 rok 384 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. cz. 3 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. cz. 2 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. cz. 1 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała RIO w sprawie wykonania planu za I półrocze 2011 r. 304 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informcja z wykonania planu za I półrocze 2011 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
REGON 163 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
NIP 101 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Powołanie skarbnika 84 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Nominacja na Wójta 69 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Opinia RIO o możliwości zaciągnięcia kredytów MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rb-Z za III kw. 2011 r. 398 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rb-Z za III kw. 2011 r. 398 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rb-NDS za III kw. 2011 r. 293 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rb-N za III kw. 2011 r. 345 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rb-28 za III kw. 2011 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rb-27S za III kw. 2011 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rb-Z za 2010 r. 403 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rb-UN za 2010 r. 178 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rb-NDS za 2010 r. 293 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rb-N za 2010 r. 351 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rb-28 za 2010 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rb-27S za 2010 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ 156 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie 269 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 r. 324 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedzi na pytania 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 51 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o zmianie SIWZ 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na Zakup urządzeń multimedialnych potrzebnych do realizacji Projektu pn.: "Indywidualizcja nauczania szansą na lepszy start w przyszłość" dla Szkół Podstawowych w Gminie Panki

artykuł nr 5

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na Zakup pomocy naukowych potrzebnych do realizacji Projektu pn.: "Indywidualizcja nauczania szansą na lepszy start w przyszłość" dla Szkół Podstawowych w Gminie Panki