artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:Budowa Sali Gimnastycznej w Pankach przy ul.Ogrodowej,dz. nr ewid. 413/4

Załączniki:
Rysunki uzupełniające PW_ARCHITEKTURA_1MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyjaśnienie treści SIWZ 119 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyjaśnienie treści SIWZ22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
PrzedmiaryMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacje techniczneMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Wyk INSTALACJE TELETECHNICZNEMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Wyk INSTALACJE ELEKTRYCZNEMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Wyk ARCHITEKTURA I DROGI 2MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Wyk ARCHITEKTURA I DROGI 1MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Wyk INSTALACJE SANITARNIE 2MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Wyk INSTALACJE SANITARNIE 1MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt zagospodarowania terenuMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
projekt architektoniczno budowlany 2MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
projekt architektoniczno budowlany 1MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ283 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o przetargu255 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Rysunki uzupełniające PW_ARCHITEKTURA_2MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Rysunki uzupełniające PW_ARCHITEKTURA_3MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Rysunki uzupełniające PW_PANKI_KONSTRUKCJAMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyjaśnienia treści SIWZ 2180 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzupełnienie 11,007 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzupełnienie 2944 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzupełnienie ArchitekturaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzupełnienie KonstrukcjaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzupełnienie Przedmiary237 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zawiadomienie o wniesieniu protestu36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Treść protestu96 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer