artykuł nr 1

Przebudowa drogi gminnej Nr 693 044 S ulica Głębockiego oraz rozbudowa oświetlenia ul. Głębockiego w Pankach w Gminie Panki

Załączniki:
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty64 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja z otwarcia ofert64 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświadczenie - grupa kapitałowa14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Treść wyjaśnień do zapytań SIWZ124 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zamówieniu 790 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do SIWZ - Plan orientacyjny248 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do SIWZ - Plan sytuacyjny 297 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do SIWZ - Plan sytuacyjny 2325 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do SIWZ - Profil podłużny149 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do SIWZ - przekroje GłębockiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do SIWZ - Przekrój 1160 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do SIWZ - Przekrój 2183 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do SIWZ - Przekrój 384 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do SIWZ - Rów kryty127 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do SIWZ - Studnia rewizyjna169 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do SIWZ - Wpust123 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do SIWZ - projekt oświetleniaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 PZT801 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt organizacji ruchu - rysunek251 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt organizacji ruchu351 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 do SIWZ - przedmiar robót branża drogowa250 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 do SIWZ - przedmiar robót branża elektrycznaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 do SIWZ - specyfikacja techniczna182 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie zał. nr 4 - 6 do siwz132 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 do SIWZMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer