artykuł nr 1

Azbest 2024

artykuł nr 2

Azbest 2023

W ZWIĄZKU Z ZARZĄDZENIEM NR. 0050.138.2021 Z DNIA 31 GRUDNIA 2021 R. WÓJT GMINY PANKI INFORMUJE O TRWAJĄCYM DO 03.03.2023 R. NABORZE WNIOSKÓW NA ZADANIE  ZWIĄZANE Z USUWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY PANKI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „OGÓLNOPOLSKI PROGRAM FINANSOWANIA USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST” ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNYCH PROGRAMÓW USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA LATA 2022 - 2023

WÓJT GMINY

Urszula Bujak

artykuł nr 3

Azbest 2022

artykuł nr 4

Azbest 2021

artykuł nr 5

Informacja dla osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami - właścicieli obiektów budowlanych zawierających wyroby azbestowe