artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na zadanie: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (D.G. Nr 693032S) w miejscowości Cyganka, gmina Panki."

artykuł nr 2

Związek Międzygminny Panki-Przystajń ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pankach dla Gmin Panki i Przystajń"

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na zadanie: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie"

artykuł nr 4

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania: "Wykonanie pokrycia dachowego z blachy powlekanej na budynku Urzędu Gminy w Pankach."

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego przy ul. 1 Maja 13/12 w Pankach

obrazek
Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Pankach przy ul. 1 Maja 13/12