artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Nr 693 022 S w miejscowości Konieczki"

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na zadanie "Budowa wodociągu w miejscowości Panki, ul. A. Głębockiego"

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na zadanie: "Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości: Kostrzyna, Kotary, Cyganka, Pacanów, Panki"

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Nr 693 018 S w Kałmukach"

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na zadanie "Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni w szkole Podstawowej w Konieczkach etap II ? Wymiana grzejników w instalacji c.o."