główna zawartość
artykuł nr 1

Kurenda dot. azbestu

obrazek
artykuł nr 2

Informacja dla osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami - właścicieli obiektów budowlanych zawierających wyroby azbestowe

Załączniki:
Załącznik 821 KB
artykuł nr 3

Azbest 2019 r.

Kompletne wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do 29.03.2019 roku

artykuł nr 4

DOFINANSOWANIE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z USUWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY PANKI ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z WGOŚiGW W KATOWICACH

Kompletne wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia 15 marca 2018 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 120.3.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji na zadanie polegające na likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Panki

Załączniki:
Załącznik 234 KB