Azbest 2019 r.

Kompletne wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do 29.03.2019 roku

DOFINANSOWANIE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z USUWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY PANKI ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z WGOŚiGW W KATOWICACH

Kompletne wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia 15 marca 2018 r.

Zarządzenie Nr 120.3.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji na zadanie polegające na likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   233.672 KB

obrazek
Załączniki
Załącznik   436.695 KB

Informacja o wyborach zawierających azbest

Załączniki
Załącznik   438.875 KB

Ogłoszenie o naborze wniosków na usuwanie azbestu

Załączniki
Załącznik   191.604 KB

Wniosek o wypłatę dotacji na zadanie polegające na likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Panki

Załączniki
Załącznik   383.305 KB

Wniosek o udzielenie dotacji (refundacji) na zadania polegające na likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Panki

Załączniki
Załącznik   468.021 KB

Uchwała w sprawie zasad i trybu i przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   894.880 KB