główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Nr 693 022 S w miejscowości Konieczki"

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na zadanie "Budowa wodociągu w miejscowości Panki, ul. A. Głębockiego"

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na zadanie: "Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości: Kostrzyna, Kotary, Cyganka, Pacanów, Panki"

Załączniki:
Odpowiedzi na pytania 51 KB
SIWZ 169 KB
Ogłoszenie 322 KB
artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Nr 693 018 S w Kałmukach"

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na zadanie "Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni w szkole Podstawowej w Konieczkach etap II ? Wymiana grzejników w instalacji c.o."

Załączniki:
Przedmiar robót 52 KB
Specyfikacje techniczne 188 KB
Dokumentacja projektowa 1,013 KB
SIWZ 284 KB
Ogłoszenie 314 KB