artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:Budowa Sali Gimnastycznej w Pankach przy ul.Ogrodowej,dz. nr ewid. 413/4

Załączniki:
Rysunki uzupełniające PW_ARCHITEKTURA_1 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyjaśnienie treści SIWZ 1 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyjaśnienie treści SIWZ 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiary MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacje techniczne MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Wyk INSTALACJE TELETECHNICZNE MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Wyk INSTALACJE ELEKTRYCZNE MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Wyk ARCHITEKTURA I DROGI 2 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Wyk ARCHITEKTURA I DROGI 1 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Wyk INSTALACJE SANITARNIE 2 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Wyk INSTALACJE SANITARNIE 1 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt zagospodarowania terenu MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
projekt architektoniczno budowlany 2 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
projekt architektoniczno budowlany 1 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ 283 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o przetargu 255 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rysunki uzupełniające PW_ARCHITEKTURA_2 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rysunki uzupełniające PW_ARCHITEKTURA_3 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rysunki uzupełniające PW_PANKI_KONSTRUKCJA MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyjaśnienia treści SIWZ 2 180 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzupełnienie 1 1,007 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzupełnienie 2 944 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzupełnienie Architektura MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzupełnienie Konstrukcja MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzupełnienie Przedmiary 237 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zawiadomienie o wniesieniu protestu 36 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Treść protestu 96 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska nr 1-64

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Budowa wodociągu w miejscowości Panki - ul. 3 Maja

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na zadanie:"Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych D.G. Nr 693 038 S w miejscowości Janiki, gmina Panki"

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Hali Sportowej w Pankach, przy ul. Ogrodowej, działka nr ewid. 413/2"